687 237 018 - 93 583 08 90

El nostre projecte

El nostre projecte afavoreix les habilitats de cada infant a partir de les capacitats sensorials, motrius i intel·lectuals, integrant les metodologies més tradicionals amb els darres coneixements, com són: Maria Montessori, Glenn Doman, Howard Gardner, Bernard Aucouturier, Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)

Intel·ligències Múltiples

L’educació integral de l’alumne ha de tenir present que cal treballar les diferents intel·ligències seguint la línia pedagògica de Howard Gardner. A la capacitat intel·lectual de l’alumne hi cal afegir el desenvolupament de les seves qualitats emocionals.

La formació no es centra només en la intel·ligència com a incorporadora de tècniques i coneixements, sinó que també desenvolupa els valors i recursos socials.

Aprenentatges Primerencs

El nadó i el nen en els seus primers anys de vida té una alta capacitat d’aprenentatge, i potenciar aquesta qualitat és fonamental pel desenvolupament posterior de l’infant.

Tot seguint la Metodologia de Glenn Doman, en el nostre dia a dia  hi són presents l’estimulació auditiva, l’estimulació visual i el programa físic (rastreig, gateig, cursa i escala de braquiació).  Sempre incorporant l’aprenentatge com un fet natural, enriquidor i divertit.

Escola certificada VESS

És un nou model pedagògic basat en la cultura del  pensament, una nova manera d’aprendre a partir de fer pensar, raonar i qüestionar els nostres nens i nenes. A través de rutines de pensament, els nens aprenen a entendre com es processa la informació i com s’aplica a les diferents situacions que es troben.

https://modelovess.com/

Escola trilingüe

Al Magnòlia parlem català, castellà i anglès a diari.

  • Per a l’ensenyança de l’anglès a l’etapa 0-3 anys, utilitzem el mètode TET (ToTal English Teaching) que es basa a presentar l’anglès en contextos reals, significatius i divertits per als infants a través de rutines, cançons i material divers, tal i com es presentaria a un nen/a nadiu. És llavors que, la fonètica, el vocabulari i algunes expressions s’aprenen de manera espontània a partir del joc i les cançons.

Learnig in english

Psicomotricitat

Els primers anys de vida de l’infant a l’etapa 0-6 són cabdals per al desenvolupament neuronal, motor i emocional. Al Magnòlia ho tenim molt present i és per això que els nens/es, des de ben petits, els oferim la possibilitat d’ expressar-se mitjançant el seu propi cos i rebre estímuls que el motivin per aquesta expressió durant l’estona de psicomotricitat.

Les accions que es realitzen durant aquesta estona són en un entorn físic confortable, acollidor, amb material de textura suau i tou a l’aula de psicomotricitat ( 0 -3 anys) on l’infant podrà realitzar activitats de balanceig, rodolar, saltar, amagar-se, arrossegar-se.

Tot això és present a les sessions de psicomotricitat i complementat a diari amb el programa físic que es realitzar a través dels Aprenentatges Primerencs.

Música i art

Al Magnòlia entenem la música com un llenguatge que desperta i desenvolupa les capacitats dels nens i nens alhora que incideix en totes les àrees del seu desenvolupament. Els infants entenen molt la música i la reben com un mitjà de comunicació i d’expressió i com a element lúdic que els aporta benestar i plaer.

Però la música també ens ajuda a augmentar la memòria i la concentració i a través d’ella treballem la coordinació de les diferents parts del cos, el ritme, la psicomotricitat, l’estimulació dels sentits, la imaginació, la sensibilitat, la capacitat d’escoltar i el moviment general del nostre cos.

Així, les audicions musicals, les cançons, els instruments musicals, les danses i els jocs de falda formen part del dia a dia del Magnòlia.

Escola verda

Des del Magnòlia hem aportat el nostre petit gra de sorra, integrant dins del nostre projecte, la sensibilitat pel medi ambient a partir del reciclatge, de l’estalvi de l’aigua, de la cura dels boscos i de les plantes juntament amb el nostre hort urbà.

Aquest programa està pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en el projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible pel futur dels nostres fills/es.

Educació Emocional

Al Magnòlia, potenciem un entorn en què el nen/a se senti estimat i acollit mitjançant la motivació, l’interès i el voler superar nous reptes, permetent al nen/a avançar en el coneixement de l’entorn i d’ell mateix. Així aconseguim una formació integral i sòlida per a la vida.

Relació amb les famílies

Entenem que la col·laboració i la participació de les famílies és clau en la tasca educativa. És per això que afavorim el contacte diari de la família amb la tutora de cada alumne ja que és important per treballar plegats i, així, afavorir un desenvolupament harmònic i integral de l’infant.

Unesco

Formem part del grup d’escoles associades a la Unesco des del curs 97-98. El “Pla d’escoles Associades a la UNESCO” va ser creat l’any 1953, buscant dur a terme un dels objectius de la UNESCO: “Fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar”.

Bàsicament el que volem des del Magnòlia és educar en la solidaritat i en la tolerància, en el respecte als companys i als altres. Fins i tot el coneixement d’altres cultures de tot el món i d’altres formes de pensar i de viure que amb l’ajut de la família, intentem que el nen doni el millor de sí mateix.

Projecte Anual

A la nostra llar d’infants cada curs s’elabora un projecte diferenciat en línia amb el nostre model pedagògic VESS. Mensualment es treballa una Unitat d’Indagació, un artista i un país. Cada un d’ells tenen uns objectius generals i uns específics que esdevenen el fil conductor de totes les activitats que es realitzaran dia a dia.

D’aquesta manera, totes les accions educatives que es fan dins i fora de l’aula segueixen unes pautes transversals tot duent a terme uns protocols i línies pedagògiques establertes i assumides pel tot l’equip docent en el Projecte Anual. Això facilita la diversitat d’assoliments i de continguts que incorporen les més actualitzades tendències pedagògiques.

Ioga Teacher Training

 


Processed with MOLDIV


Seguint la línia del Magnòlia d’intentar acompanyar el creixement de l’infant de la forma més completa i tenint en compte tots els àmbits de desenvolupament de cada un d’ells i elles. hem introduït a l’escola el ioga infantil, conduït  per una Yoga Teacher Training. Les sessions es duran a terme en anglès, seguint en la nostra línia d’immersió lingüística anglesa a l’escola.

¿Què aconseguirem amb les sessions?

– Control del cos.

– Millorar l’autoestima.

– Canalitzar l’energia.

– Incorporació d’hàbits saludables.

Escola solidària

La llar d’Infants Magnòlia col·labora en diverses entitats per tal d’enfortir valors com l’empatia i la solidaritat dels nostres nens i nenes.

Un dels projectes amb més importància és la campanya anual de recollida de roba de GLOOR, la col·laboració amb la recollida d’aliments del BANC DELS ALIMENTS , la  col·laboració per Sant Jordi amb la FUNDACIÓ VIECNTE FERRER i amb la campanya nadalenca de “ QUE NO FALTI DE RES” amb la recollida de joguines per a nens i nenes hospitalitzats.

Share This