687 237 018 - 93 583 08 90

Un dels pilars fundamentals dins l’etapa d’I2 és l’adquisició d’hàbits per part dels infants, aquests no són innats sinó que s’adquireixen a través de l’experiència i l’aprenentatge, una tasca compartida entre família i escola. 

I sabeu què ens aporten? Doncs ens ajuden a estructurar-nos, són indispensables per la millora de l’autonomia, la convivència positiva amb els altres i per l’adquisició de nous aprenentatges. És per això que des d’aquí a l’escola els hi donem molta importància i els  treballem cada dia.

Aquí us deixem un tastet dels nostres hàbits!

Hello families and friends!This month we have focused on one of the most important festivities for the U.S; THANKSGIVING! It is celebrated on the fourth Thursday of November every year.  Together with Mr Ducky we have been able to learn all its history,...

Share This